Skwer Lecha Kaczyńskiego

Skwer Lecha Kaczyńskiego Urząd Miasta uruchomił ankietę oraz konsultacje społeczne w celu wybrania sposobu zagospodarowania skweru Lecha Kaczyńskiego. Można tam wybrać jedną z trzech propozycji pomnika ale jest też miejsce na zdanie odrębne. Takież tam wpisaliśmy. Każdemu miłośnikowi zieleni, przyrody a zwłaszcza realnie oceniającemu naszą przyszłość w zakresie zmian klimatycznych …

Pomysły na zielone miasto

Na wstępie należy zaznaczyć, że Świdnica na tle innych miast podobnej wielkości i większych w Polsce ma ogólnie, w naszej ocenie, bardzo dobrą sytuację pod względem zieleni miejskiej wysokiej, średniej i niskiej. Jest tu dużo obszarów obsadzonych drzewostanem wysokim, zawierającym kompleksy starodrzewi. Parki są prowadzone i utrzymane zgodnie ze sztuką …